studenci UMG

Studenci UMG:

W celu uzyskania dostępu do usługi Microsoft365 należy:

 1. zapoznać się z regulaminem usługi,
 2. być studentem UMG (status student) ,
 3. a) aktywować konto w systemie CUI (Centrum Usług Internetowych UMG) za pomocą linku otrzymanego w automatycznej wiadomości
      wygenerowanej przez system CUI /wariant dostępny dla nowo przyjmowanych studentów pod koniec września 2020!) lub,
  b) zarejestrować się w systemie CUI (Centrum Usług Internetowych UMG) - jeśli nigdy wcześniej nie zakładano konta w tym systemie
      (w procesie rejestracji niezbędne będzie użycie aktywnego prywatnego konta pocztowego  - takiego samego jakie zostało podane w procesie rekrutacji na studia),
  c) albo zalogować się do systemu CUI w przypadku posiadania już konta w systemie CUI (w przypadku jeśli już wcześniej uruchamiano już jakąś z usług),
 4. po zalogowaniu się do systemie CUI należy z menu Moje usługi wybrać opcję: "Aktywacja usługi Microsoft365".

  Aktywacja konta użytkownika w usłudze Microsoft365

  Po poprawnej aktywacji usługi Microsoft365 za pomocą systemu CUI (Centrum usług internetowych)
  w ciągu około 1h (od czasu aktywacji w CUI) nastąpi proces synchronizacji
  usług lokalnych AD UMG z usługą AD w chmurze Microsoft365. W wyniku tej synchronizacji  nastąpi proces  przygotowania przez chmurę
  zasobów dla użytkownika: (One-Drive, Poczta, MS-Teams itp.). Proces ten może potrwać nawet do 24 godzin.
  Dlatego użytkownicy aktywujący usługę proszeni są o cierpliwość podczas weryfikacji jej dostępności
  (do 1 doby
  po jej uruchomieniu w CUI).

 5. sprawdzić działanie usługi poprzez zalogowanie się do Microsoft365 za pomocą adresu URL: www.office.com lub portal.office.com

 

Script logo