pracownicy i doktoranci UMG

W celu rejestracji nowego konta w usłudze Microsoft365 należy wykonać wszystkie 8 poniższych punktów:

 1. zapoznać się z regulaminem usługi,
 2. zapoznać się z ogólnymi warunkami technicznymi użytkowania Microsoft365
 3. być pracownikiem lub doktorantem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 4. posiadać imienne konto pocztowe z domeny/subdomeny umg.edu.pl (konta funkcyjne nie będą rejestrowane) na uczelnianym serwerze pocztowym,
 5. a) zarejestrować się w systemie CUI (Centrum Usług Internetowych UMG) - jeśli nigdy wcześniej nie korzystano z tego systemu,
  b) albo zalogować się do systemu CUI w przypadku posiadania już konta w systemie CUI,
 6. po zalogowaniu się do systemie CUI należy z menu Moje usługi wybrać opcję: "Aktywacja usługi Microsoft 365".

  Aktywacja konta użytkownika w usłudze Microsoft365

  Po poprawnej aktywacji usługi Microsoft 365 za pomocą systemu CUI (Centrum usług internetowych)
  w ciągu około 1h (od czasu aktywacji w CUI) nastąpi proces synchronizacji
  usług lokalnych AD UMG z usługą AD w chmurze Microsoft 365. W wyniku tej synchronizacji  nastąpi proces
  przygotowania przez chmurę zasobów dla użytkownika: (One-Drive, Poczta, MS-Teams itp.).
  Proces ten może potrwać nawet do 24 godzin. Dlatego użytkownicy aktywujący usługę proszeni są
  o cierpliwość podczas weryfikacji jej dostępności
  (do 1 doby po jej uruchomieniu w CUI).

 7. zalogować się do usługi Microsoft 365 za pomocą adresu URL: www.office.com lub portal.office.com
 8. podjąć decyzję w jaki sposób będą wykorzystywane zasoby chmury i wykonać odpowiednie czynności konfiguracyjne:

 

Script logo